Česko-slovenský audiovizuální (rozhlednový) infokiosek

... přispěje ke zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu podél společné česko-slovenské hranice a propagující tyto atraktivity formou multimediálních prezentací.

Co nás vede k realizaci?

Reálná zkušenost - celkově stále relativně nízké povědomi o "menších" atraktivitách na společné česko-slovenské hranici ze strany jeho přespolních návštěvníků, ale i obytatel území.
Neexistuje jen ZOO Lešná, skanzen v Rožnově, komplex na Velehradě, Pustevny či Modrá; je zde spousta malých a velmi atraktivních míst, které si zaslouži pozornost za dodržení pravidel šetrných forem cestovního ruchu.
 
Realizace napomůže ke vzniku audiovizuálního infokiosku. Udržovacími pracemi bude objekt stávající stodoly vrácen zpět do života se zcela identickým vzhledem a následně využit k aktivitám infokiosku - ve zděné části infokiosku bude přenesena recepce Minigalerie rozhleden, v rámci níž bude docházet ke všem logistickým činnostem a komunikacím s návštěvníky.
Druhá část infokiosku, situovaná v dřevěné části objektu, bude sloužit jako audiovizuální prezentační a přednáškový prostor s kapacitou 15 – 20 osob, v rámci něhož budou probíhat prezentační aktivity a propagace, zaměřené na pozoruhodnosti kulturního, historického a přírodního dědictví ze společného česko-slovenského příhraničí.
Tento prostor bude opatřen audiovizuální prezentační technikou, mobiliářem a informačními tabulemi.
Objekt bude bezbariérově napojen stávajícím chodníkem na fungující Minigalerii rozhleden a sociální zázemí pro návštěvníky.

Tak jako při předešlých projektech, i zde s námi spolupracuje náš dlouholetý zahraniční partner - Matúšovo kráľovstvo o.z., které pozoruhodným způsobem rozvíjí v obci Podolie nedaleko slovenských Pieštian svůj areál Parku miniatur.

A kdy?

Vše vznikne v období října 2019 až září 2020.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií Operačním programem Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, prostřednictvím Fondu malých projektů, spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
11. 01. 2023

Minigalerie rozhleden je v lednu 2023 otevřena následně:

01. 05. 2021
Naučná stezka Královstvím rozhlednovým je přesunuta.
15. 10. 2019
V období říjen 2019 až září 2020 Jurkovíčův svět realizuje další zajimavý projekt.
19. 07. 2019
Všem turistům a cestovatelům po domácí půdě je velmi dobře znám měsíčník TURISTA, který již 130...