Aktuality

29. 12. 2013 19:52

Minigalerie rozhleden - tisková zpráva


V období od 1. července do 30. listopadu 2013 byl našim sdružením Jurkovičův svět, o. s., opět v osvědčené spolupráci s naším slovenským partnerem Matúšovo kráľovstvo, o.z. z Piešťan, řešen další přeshraniční projekt s názvem "Minigalerie rozhleden - centrum česko-slovenských rozhlednářů", reg. č.: CZ/FMP.11/0310.
 
Prostřednictvím stavební úpravy části objektu, v němž naše sdružení sídlí, vznikly prostory pro trvalou, netradiční expozici včetně sociálního zázemí pro budoucí návštěvníky Minigalerie.
 
Nově vybudovaná Minigalerie rozhleden nabízí svým potenciálním návštěvníkům miniexpozici s prezentací, v současné době, více jak 35 modelů rozhleden a rozhlednových staveb, které se nacházejí v krajině česko-slovenského příhraničí, resp. v území působnosti Fondu mikroprojektů, rozšířenou o další modely rozhleden ze „zbývajícího“ území České i Slovenské republiky. Modely jsou doplněné o další informace a propagační materiály, ať už formou multimediálních tak i tištěných výstupů.
 
Minigalerie má za cíl poskytovat služby zaměřené na geografickou, technickou a především edukativně environmentální prezentaci vystavovaných objektů jako věrných "zmenšenin" reálných objektů.
 
Takováto cílená expozice nemá v podmínkách obou republik v podstatě obdoby.
 
Naše Minigalerie rozhleden se hodlá stát dílčí součástí nabídek aktivních forem cestovního ruchu, ať už místních tak i nadregionálních českých i slovenských poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb či subjektů nabízejících informace na zajímavé trávení volného času v oblasti česko-slovenského příhraničí.
 
Chceme také přispět k výraznějšímu zviditelnění rozhleden v česko-slovenském příhraničí prostřednictvím inovativního produktu aktivního cestovního ruchu s výstupem prezentace těchto staveb na jednom místě a v jednom čase.
 
V rámci realizace projektu byl také vydán celobarevný skládaný propagační materiál pod názvem „Minigalerie rozhleden“ s informacemi ke konkrétním 15 česko-slovenským rozhlednám. Jeho součástí je i mapa zobrazující území jižně od Luhačovic přes Bojkovsko, Uherskobrodsko, Bílé Karpaty a část Slovenska, spolu s doporučenými "rozhlednovýlety" z Minigalerie na nejbližší vyhlídkové objekty.
 
Minigalerie byla v listopadu a prosinci 2013 v testovacím režimu několikrát zpřístupněna veřejnosti s jejich následným velmi pozitivním ohlasem.
 
Do ostrého provozu hodláme přejít v jarních měsících tohoto roku, kdy aktivity Minigalerie rozšíří i nově budovaná ojedinělá naučná ministezka (jak jinak než s podtextem rozhleden), vznikající v její bezprostřední blízkosti.
 
Proto sledujte náš web na www.jurkovicuv-svet.cz, kde se dozvíte v předstihu vše podstatné…
 
…těšíme se na setkání!
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika prostřednictvím Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.