Aktuality

25. 5. 2014 10:48

Interiér přátelský k nevidomým


V rámci partnerské spolupráce se slovenskou organizací SINA Nitra, n.o. - středisko integračních aktivit pro zrakově a vícenásobně postižené osoby, se podílíme na spolurealizaci tohoto projektu, v rámci něhož připravujeme kolekci 5 haptických interiérových modelů.

Vytvořené modely, reprezentující vybrané významné evropské památky a pozoruhodnosti nerozhlednového charakteru, by měly zrakově postiženým osobám prostřednictvím hmatu přiblížit krásu a pestrost těchto objektů.