Reference

Za dobu existence našeho sdružení se nám podařilo přímo realizovat či partnersky spolurealizovat několik zajimavých projektů směřovaných převážně do oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Naše aktivity nepostradají myšlenku, originalitu a přidanou hodnotu v netradičnosti jejich prezentace, o čemž se může každý v reálné prostoru přesvědčit.

Snahou všech realizací je zajimavou a srozumitelnou formou prezentovat geografické informace z konkrétního území všem cílovým skupinám napříč lidskou společností bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, národnostního cítění či politického přesvědčení.

Vlastní realizace a spolurealizace

  • Infrastruktura turistických a cykloturistických tras (cca 60 infotabulí rozmístěných v území mikroregionů Bojkovsko, Jižní Valašsko, Luhačovske Zálesí a Východní Slovácko) – Intrerreg IIIA ČR – SR, 2005.
  • Rozhledna Pepčín (studie dostupnosti), obce a města Uherskobrodska, 2008.
  • Na kole Uherskobrodskem (tématický informační cyklomateriál okolí města), Město Uherský  Brod, 2010.
  • Naučné stezky okolím Uherkého Brodu (terénní průzkum a analýza prostředí), Město Uherský Brod, 2011.
  • Královstvím rozhlednovým – 1. a 2. etapa, tvorba mini NS s tématem rozhleden, realizace místní rozvojové strategie MAS Luhačovské Zálesí, Program rozvoje venkova a SZIF, 2012-14.

Přeshraniční spolupráce

  • Prezentace Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty v  Národní radě SR - tvorba propagačního rollup, Region Biele Karpaty (SR), 2009.
  • Hradná cesta v Euroregióně Bílé–Biele Karpaty – prezentacia konkrétných produktov, Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2009.
  • Za výhľadmi, na chaty, za perlami a unikatmi ER, Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2009.
  • Rozhlaďne, vrcholy a chaty v Euroregióně Bílé – Biele Karpaty (tip na výlet - průvodce), Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2010.
  • Blind Friendly Interior, SINA Nitra n.o. (SR), Nadace NATO Charity Bazaar Brusel; JS spolurealizátor projektu; projekt zaměřený na vytvoření interiéru přátelského k nevidícím, 2014.

 

  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
20. 04. 2018
...s ohledem na spolupořádání Mistrovství Moravy v orientačním běhu, konaném v okolí Luhačovic,
28. 03. 2018
Minigalerie rozhleden je po dobu Velikonoc uzavřená.
11. 04. 2017
Pro právě probouzející se 2017. turistickou sezónu na Luhačovském...
18. 01. 2017
Další otisk snažení Jurkovičova světa ze závěru roku 2016 v krajině...