Reference

Za dobu existence našeho sdružení se nám podařilo přímo realizovat či partnersky spolurealizovat několik zajimavých projektů směřovaných převážně do oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Naše aktivity nepostradají myšlenku, originalitu a přidanou hodnotu v netradičnosti jejich prezentace, o čemž se může každý v reálné prostoru přesvědčit.

Snahou všech realizací je zajimavou a srozumitelnou formou prezentovat geografické informace z konkrétního území všem cílovým skupinám napříč lidskou společností bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, národnostního cítění či politického přesvědčení.

Vlastní realizace a spolurealizace

  • Infrastruktura turistických a cykloturistických tras (cca 60 infotabulí rozmístěných v území mikroregionů Bojkovsko, Jižní Valašsko, Luhačovske Zálesí a Východní Slovácko) – Intrerreg IIIA ČR – SR, 2005.
  • Rozhledna Pepčín (studie dostupnosti), obce a města Uherskobrodska, 2008.
  • Na kole Uherskobrodskem (tématický informační cyklomateriál okolí města), Město Uherský  Brod, 2010.
  • Naučné stezky okolím Uherkého Brodu (terénní průzkum a analýza prostředí), Město Uherský Brod, 2011.
  • Královstvím rozhlednovým – 1. a 2. etapa, tvorba mini NS s tématem rozhleden, realizace místní rozvojové strategie MAS Luhačovské Zálesí, Program rozvoje venkova a SZIF, 2012-14.

Přeshraniční spolupráce

  • Prezentace Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty v  Národní radě SR - tvorba propagačního rollup, Region Biele Karpaty (SR), 2009.
  • Hradná cesta v Euroregióně Bílé–Biele Karpaty – prezentacia konkrétných produktov, Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2009.
  • Za výhľadmi, na chaty, za perlami a unikatmi ER, Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2009.
  • Rozhlaďne, vrcholy a chaty v Euroregióně Bílé – Biele Karpaty (tip na výlet - průvodce), Matúšovo kráľovstvo (SR), JS partner projektu, projekt zaměřený na realizaci euroregionálních aktivit, 2010.
  • Blind Friendly Interior, SINA Nitra n.o. (SR), Nadace NATO Charity Bazaar Brusel; JS spolurealizátor projektu; projekt zaměřený na vytvoření interiéru přátelského k nevidícím, 2014.

 

  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
11. 01. 2023

Minigalerie rozhleden je v lednu 2023 otevřena následně:

01. 05. 2021
Naučná stezka Královstvím rozhlednovým je přesunuta.
15. 10. 2019
V období říjen 2019 až září 2020 Jurkovíčův svět realizuje další zajimavý projekt.
19. 07. 2019
Všem turistům a cestovatelům po domácí půdě je velmi dobře znám měsíčník TURISTA, který již 130...