O spolku

Aktivita "Jurkovičův svět" vznikla v průběhu roku 2003, kdy byla vyvíjena neformální činnost bez právní subjektivity. Její vize a první záměry byly následně veřejně prezentovány 14. listopadu 2003 v Trenčianských Teplicích na 3. zasedání česko-slovenské (slovensko-české) mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Následně bylo na podzim roku 2006 založeno vlastní občanské sdružení, které 14. dubna 2007 získalo registrací na Ministerstvu vnitra ČR svou právní subjektivitu. S ohledem na právní změnu legislativy jsme od ledna 2014 spolek.

Charakteristika

Hlavním posláním spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby za účelem podpory rozvoje území a partnerství v oblasti česko-slovenského příhraničí při kulturních, společenských, sportovních a ostatních rozvojových aktivitách jednotlivců a kolektivů České republiky spojené s jeho propagací a tvorbou regionálních produktů.

Aktivity

  • rozvoj a propagace česko-slovenského příhraničí a jeho volnočasového a turistického potenciálu;
  • příprava nových rozvojových projektů a regionálních produktů spojených s ekonomickým a turistickým využití krajiny;
  • výstavba a stavební úpravy nových a starých tras a stezek (turistika, cyklo, lyže, apod.), oddychových zón a rekreačních areálů a dalších objektů pro volný čas a cestovní ruch včetně jejich správy;
  • ochrana a rozvoj historického, kulturně-společenského dědictví předků v česko-slovenském příhraničí;
  • spolupráce a součinnost s místními a zahraničními subjekty mající vazbu a vztah nejen k česko-slovenskému příhraničí;
  • koordinace projektů a podpora vzniku produktů zaměřených k rozvoji tohoto území;
  • poradenská činnost.
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
30. 11. 2018
Minigalerie rozhleden je v prosinci otevřena následovaně:
20. 04. 2018
...s ohledem na spolupořádání Mistrovství Moravy v orientačním běhu, konaném v okolí Luhačovic,
11. 04. 2017
Pro právě probouzející se 2017. turistickou sezónu na Luhačovském...
18. 01. 2017
Další otisk snažení Jurkovičova světa ze závěru roku 2016 v krajině...