Touha a záliba ...

... rozhlížet se, je vlastní snad všem pozemským národům.
Existuje však několik málo zemí, kde byla povýšena na něco více - na součást životního stylu.
Stala se dokonce uměním, jež mělo své obdivovatele, mistry a mecenáše. Dala vzniknout stavbám, mnohdy jednoduchým, jindy zase velmi nákladným a honosným, které z čistě užitného hlediska nikdy neměly skoro žádný praktický význam.
Jejich jediným účelem bylo poskytnout člověku potěšení z výhledu...

(Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska)

Stavba výhledová, nebo-li rozhledna - je tedy účelový objekt, jehož hlavním posláním je umožnit člověku výhled do krajiny. Ten by měl být pokud možno co nejrozsáhlejší a neomezený žádnými překážkami.

Rozhledny a vyhlídková místa v České a Slovenské republice

Česká i Slovenská republika nejsou, co do rozlohy, velkými zeměmi. Obě nemají moře, po němž by bylo možné doplout k jiným světům, ani takové velehory, jejichž strmé a zasněžené štíty by vládly celému kontinentu.

Jejich přírodní krásy spočívají v něčem jiném: v rozmanitosti a pestrosti krajiny, jejich každý kout v sobě skrývá cosi nového, kouzelného a neopakovatelného...

Svět česko-slovenkých rozhleden je velmi rozmanitý a pestrý, řada staveb se vymyká běžnému rámci klasických turistických objektů někdy, svým původem, jindy účelem či provedením.

Neděláme zde "konkurenci" speciálním rozhlednovým serverům, nýbrž prezentujeme místa, která byla námi navštívená, neboť i pro nás se tato záliba stala nejen životním stylem, ale i oblastí tvůrčích činností...

Rozhledny jako na dlani ...

A postupně zahusťujeme...
 
  Jurkovičův svět          Minigalerie rozhleden
01. 01. 2024
s dostatkem zdraví a štěstí, ale i úsměvu !
01. 06. 2023
Informujeme návštěvníky, že Minigalerie rozhleden je
31. 03. 2023

Dnešního dne jsme v tradiční a osvědčené spolupráci se...

01. 05. 2021
Naučná stezka Královstvím rozhlednovým je přesunuta.